(1)
Horčinová Sedláčková, V.; Mňahončáková, E.; Grygorieva, O. Assessment of Selected Morphological Traits of Sweet Chestnut (Castanea Sativa Mill.) Fruits from Repository Príbelce (Slovakia). – 1 –Agrobiodivers Improv Nutr Health Life Qua 2020.