(1)
Ňorbová, M.; Vollmannová, A. .; Lidiková, J. . Phytohormones. – 1 –Agrobiodivers Improv Nutr Health Life Qua 2021, 5.