Brindza, J., Vozár, Ľuboš, Miko, M., Gažo, J., Kovár, P., Horčinová Sedláčková, V., & Grygorieva, O. (2021). Unique Effects of Alginite as a Bituminous Rock on Soil, Water, Plants and Animal Organisms – Review. Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality, 5(1). Retrieved from https://agrobiodiversity.uniag.sk/scientificpapers/article/view/361