[1]
V. Horčinová Sedláčková, E. Mňahončáková, and O. Grygorieva, “Assessment of Selected Morphological Traits of Sweet Chestnut (Castanea sativa Mill.) Fruits from Repository Príbelce (Slovakia)”, – 1 –Agrobiodivers Improv Nutr Health Life Qua, no. 4, Nov. 2020.