[1]
M. Ňorbová, A. . Vollmannová, and J. . Lidiková, “Phytohormones”, – 1 –Agrobiodivers Improv Nutr Health Life Qua, vol. 5, no. 2, Nov. 2021.