[1]
V. Horčinová Sedláčková, M. . Hulin, R. Ostrovský, and S. Motyleva, “Study of Phenotypes Variability of Pollen Grains Malus domestica Borkh. by Scanning Electron Microscopy”, – 1 –Agrobiodivers Improv Nutr Health Life Qua, vol. 5, no. 2, Dec. 2021.